چرا در کشور ایران؟

صنعتی وسیع!

تعداد بیش از 5000 واحد چاپخانه و کارخانجات صنایع بسته بندی در کشور فعالیت می کنند و تعداد حداقل 50000 شاغل در این رشته مشغول به کار هستند.

توسعه سریع!

بازار صنعت چاپ ایران در حال رشد است و در صورت بهبود روابط اقتصادی بین المللی، ایران آماده دریافت سرمایه گذاری های بسیار کلان می باشد.

موقعیت استراتژیک!

ایران بعنوان قدرتمندترین اقتصاد منطقه و جایگاه استراتژیک مکانی ، امکان دسترسی به بیش از 600 میلیون نفر جمعیت در مرزهای مشترک کشور را مهیا می نماید.

موضوعات نمایشگاه IFPEX

اسپانسر های نمایشگاه IFPEX

اسپانسر های نمایشگاه IFPEX