توسعه همکاری های تجاری چاپ با چهار کشور همسایه در سایه برگزاری IFPEX

مدیرعامل شرکت کیاما برچسب با اشاره به دستاوردهای نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، گفت: با حضور در نمایشگاه IFPEX زمینه توسعه فعالیت های صادراتی به چهار کشور عراق، افغانستان، ازبکستان و ارمنستان فراهم شده است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، علی اصغر کیایی، مدیرعامل شرکت کیاما برچسب با اشاره به برگزاری نمایشگاه IFPEX و تاثیر آن در توسعه کسب و کار فعالان حوزه چاپ، عنوان کرد: این نمایشگاه به عنوان تجربه اول خیلی خوب بود، در صنعت چاپ ما به نمایشگاهی در همین سطح و کلاس نیاز داشتیم، نمایشگاهی که به صورت تخصصی به موضوع صادرات چاپ بپردازد.

وی افزود: به دنبال حضور در این رویداد علاوه بر اینکه تعاملات کاری خود در بازارهای داخلی و خارجی بهتر و بیشتر کردیم، از سوی دیگر نیاز و سلیقه بازار داخلی را نیز بیشتر شناختیم و می توانیم بر اساس اقتضائات و سلیقه بازار به تولید محصول بپردازیم.

کیایی با بیان اینکه حضور بازدیدکنندگان تخصصی نیز از دیگر مزایای این رویداد به شمار می آید، گفت: معمولا در سایر نمایشگاه ها، افراد غیرمرتبط بازدیدهای بدون هدف و برنامه انجام می دهند اما اکنون شرایطی فراهم شده است که فقط بازدیدکنندگان تخصصی و حرفه ای با هدف و برنامه از پیش تعیین شده به نمایشگاه می آیند.

وی با اشاره به تعاملات کاری ای که طی روزهای اخیر در نمایشگاه آینده چاپ ایران برقرار شده است است، عنوان کرد: توانستیم با فعالان حوزه چاپ و صنایع وابسته از کشورهای عراق، افغانستان، ازبکستان و ارمنستان برای توسعه همکاری های تجاری ارتباط بگیریم.

کیایی تاکید کرد: برگزارکنندگان و مجریان برگزاری نمایشگاه با تکیه بر تجارب بین المللی خود به خوبی توانسته اند این نمایشگاه را برگزار و جمع گسترده ای از فعالان صنعت چاپ و صنایع وابسته را در کنار هم جمع کنند.

نمایشگاه آینده چاپ ایران تا جمعه 23 دی ماه در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

Related News