اهمیت نمایشگاه «آینده چاپ ایران» در دیپلماسی فرهنگی

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در افتتاحیه این رویداد گفت: نمایشگاه آینده چاپ ایران می‌تواند موجب رونق کسب و کار صنعت چاپ کشور شود و زمینه‌های خوبی برای دیپلماسی فرهنگی در کشور ما ایجاد کند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، علی اکبر ابراهیمی، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم افتتاحیه این رویداد طی سخنانی گفت: نمایشگاه آینده چاپ ایران می‌تواند موجب رونق کسب و کار صنعت چاپ کشور شود، این نمایشگاه آوردگاه هنر هنرمندان صنعت چاپ کشور است و می‌تواند زمینه‌ای برای دیپلماسی فرهنگی در کشور ما ایجاد کند.

وی افزود: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنعت چاپ و بسته بنید حامی این رویداد است و می‌توان امیدوار بود که با برگزاری این نمایشگاه تخصصی  مثل آینده چاپ ایران در کشور در آینده نزدیک شاهد شکل‌گیری پایه‌های مستحکم صنعت چاپ ایران در منطقه باشیم.

ابراهیمی با اشاره به دغدغه های  فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه صنعت چاپ، عنوان کرد: صنعت چاپ در توسعه صادرات کشور نقش بسزایی دارند و می‌تواند در توسعه صادرات غیر نفتی نیز این نقش را داشته باشد.

وی تاکید کرد: هر واحد چاپی به عنوان یک میدان غیرنفتی برای صادرات صنعت چاپ کشور است، می‌توانیم با همدلی و همراهی یکدیگر، صنعت پویا و با اعتلایی داشته باشیم، البته در این میان نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری داریم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار شماست .

نمایشگاه آینده چاپ ایران تا 23 دی ماه هر روز از ساعت 10 تا 18 در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

Related News