ارائه سخنرانی «اندرو توماس» در نمایشگاه «IFPEX»

متن ترجمه شده سخنرانی «اندرو توماس» مدیر استراتژی گروه تارسوس در حوزه لیبل و بسته‌بندی در نمایشگاه آینده چاپ ایران ارائه خواهد شد.

به گزارش ستاد خبری «نمایشگاه آینده چاپ ایران»، اندرو توماس، مدیر استراتژی گروه تارسوس در سخنرانی اخیر خود به موضوع «نوآوری‌های چاپ و بسته‌بندی» پرداخته است.

این سخنرانی به روندهای جاری در صنعت چاپ و بسته‌بندی، همچنین نگاهی به آینده و مسیر فراروی این حوزه اختصاص دارد.

افرادی که علاقه‌مند هستند از نوآوری و روند پیش روی صنعت چاپ در آینده اطلاع پیدا کنند می‌توانند در ایام برگزاری نمایشگاه آینده چاپ ایران از این سخنرانی بهره‌مند شوند.

مطابق با برنامه‌ریزی های صورت گرفته، قرار است متن ترجمه شده این سخنرانی در نمایشگاه «IFPEX» ارائه شود.

نمایشگاه آینده چاپ ایران ۲۰ تا ۲۳ دی‌ماه از ساعت ۱۰ تا ۱۹ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برگزار خواهد شد.

Related News