IFPEX رمز موفقیت صنعت چاپ است + ویدئو

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، هاشم احمدی، مدیرعامل شرکت افق قطعات آسیا گفت: در این نمایشگاه مساله صادرات، اهمیت فراوانی دارد و از آنجایی که افق قطعات آسیا نیز در برنامه‌ریزی‌های خود بر این مسأله متمرکز است، حضور در نمایشگاه ifpex برای ما نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت….

Related News