مشاركت صنایع دارویی در IFPEX

زمینه مشارکت و همکاری نمایشگاه بین‌المللی فارمکس، موسسه آلند و ۲۵۰۰ شرکت فعال دارویی در نمایشگاه «آینده چاپ ایران» فراهم شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، در راستای توسعه خدمات نمایشگاه و ارتقاء رضایتمندی غرفه‌داران و بازدیدکنندگان نمایشگاه IFPEX هماهنگی‌های لازم با هدف مشارکت سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی در این رویداد نمایشگاهی، انجام شد.

در ادامه این مذاکرات، زمینه مشارکت و همکاری نمایشگاه بین‌المللی فارمکس و همچنین موسسه آلند که در صنایع دارویی فعالیت دارند نیز ایجاد و اعلان و دعوت به حضور در نمایشگاه آینده چاپ ایران برای ۲۵۰۰ شرکت دارویی در کشور ارسال شد.

اولين نمايشگاه آينده چاپ ايران در راستاى توسعه و حركت به سوى تكنولوژى هاى نوين در حوزه چاپ و بسته بندى از تاريخ ٢٠ الى ٢٣ دى ماه در مركز نمايشگاهى بين المللى ايران مال برگزار می‌شود.

اين رويداد تخصصى با همكارى مجتمع چاپ و بسته بندى هوديس پارس و حمایت دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی فعال در صنعت چاپ و بسته‌بندی، میزبان اهالی این صنعت و صنایع وابسته خواهد بود.

Related News