استقبال صنایع مختلف کشور از نمایشگاه IFPEX

طبق آمار اولیه از ثبت نام نمایشگاه آینده چاپ ایران، بازدیدکنندگانی از کشورهای همسایه، سراسر کشور و صنایع مختلف غذایی، دارویی و کشاورزی از این رویداد بازدید کردند.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، طبق آمار اولیه از ثبت نام بازدیدکنندگان، در روزهای پایانی نمایشگاه IFPEX مخاطبانی از کشورهای ارمنستان، عراق، افغانستان و سوریه به بازدید از این رویداد بین المللی بازدید کردند.

همچنین بازدیدکنندگانی از استان های زنجان، ابهر، قزوین، کرمانشاه، یزد، آمل، اصفهان، رفسنجان، ایلام، تبریز، خرمشهر، اهواز، سنندج اردبیل، کرج و بوشهر به این نمایشگاه آمدند.

نمایندگان شرکت های شکلی، آچاچی، صنایع غذایی مخصوص وگان، پگاه، مجتمع های چاپی، خشکبار، متقاضیان حوزه رنگ، مرکب و داروپخش نیز از دیگر بازدیدکنندگان این نمایشگاه هستند.

طبق برآوردهای اولیه، 75 درصد از بازدیدکنندگان نمایشگاه از مجتمع های چاپ، بسته بندی و صنایع وابسته و 25 درصد از شرکت های مصرف کننده بزرگ صنایع غذایی، دارویی، کشاورزی و .. بودند.

آمار و اطلاعات دقیق بازدید نمایشگاه IFPEX متعاقبا اطلاعرسانی خواهد شد.

نمایشگاه آینده چاپ ایران امروز جمعه ۲۳ دی ماه تا ساعت ۱۹ در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

Related News