کارگاه «ساختار طراحی بسته‌بندی» برگزار شد

کارگاه «ساختار طراحی بسته‌بندی» همزمان با سومین روز نمایشگاه برگزار شد، گردش کار در واحدهای پیش از چاپ و عملکرد و کنترل یکپارچه تا تولید نهایی از جمله مباحث این کارگاه بود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، کارگاه «ساختار طراحی بسته‌بندی» پنجشنبه ۲۲ دی‌ماه همزمان با سومین روز نمایشگاه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ توسط شاهین آریان فرد برگزار شد.

در این کارگاه مباحثی درباره گردش کار در واحدهای پیش از چاپ و عملکرد و کنترل یکپارچه تا تولید نهایی و چگونگی استفاده از تکنولوژی‌های جدید و حرکت به سمت آن بدون اخلال در عملکرد فعلی ارائه شد.

نمایشگاه آینده چاپ ایران تا جمعه 23 دی ماه هر روز از ساعت 10 تا 19 در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

 

Related News