کارگاه «نحوه ایفای تعهداد ارزی صادرکنندگان» در روز سوم نمایشگاه برگزار شد

کارگاه «نحوه ایفای تعهداد ارزی صادرکنندگان» شامل تشریح جدید‌ترین مقررات و پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی» همزمان با سومین روز نمایشگاه آینده چاپ ایران برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، کارگاه «نحوه ایفای تعهداد ارزی صادرکنندگان» شامل صبح روز پنجشنبه ۲۲ دی‌ماه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ برگزار شد.

 

در این کارگاه، ناهید دشتدار، معاون اداره کل خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه و تجارت ایران به تشریح جدید‌ترین مقررات و پاسخگویی به مشکلات صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی پرداخت.

 

نمایشگاه آینده چاپ ایران تا جمعه 23 دی ماه در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

 

 

Related News