بازارهای جدید صادراتی کارتن سازی برای گرجستان، ارمنستان و افغانستان

مدیر شرکت «کارتن گستر کارون» با اشاره به دستاوردهای نمایشگاه آینده چاپ ایران، گفت: مذاکره و ایجاد تعامل کاری با نمایندگان صنایع کشورهای گرجستان، ارمنستان و افغانستان از جمله دستاوردهای حضور این مجموعه در نمایشگاه IFPEX تاکنون است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، علیرضا چیت ساز شوشتری، مدیر شرکت «کارتن گستر کارون» که بیش از 50 سال است در حوزه گرافیک و ساخت کارتن فعالیت دارد، با اشاره به حضور خود در نمایشگاه IFPEX ، عنوان کرد: سال ها بود که در هیچ نمایشگاهی شرکت نمی کردم اما تصمیم گرفتم با توجه به رویکرد و اهداف صادراتی که این نمایشگاه برای خود ترسیم کرده است، در این رویداد حضور داشته باشم.

وی افزود: طی سه روز نخست نمایشگاه نیز از روند برگزاری آن رضایت داشتم زیرا توانستیم در ارتباط و تعامل با مشتریان بخش های مختلف، بازار هدف خود را توسعه دهیم.

چیت ساز با اشاره به برخی از این بازارهای جدید، توضیح داد: ما پیش از این به کشور آلمان صادرات داشتیم و در نمایشگاه با نمایندگان شرکت های مختلفی از گرجستان، ارمنستان و افغانستان ارتباط گرفتیم.

وی یادآور شد: حضور در چنین نمایشگاه هایی به رونق کسب و کار زنجیره صنعت چاپ کمک می کند و زمینه را برای توسعه صادرات فعالیت در این بخش رونق می دهد.

نمایشگاه آینده چاپ ایران تا جمعه 23 دی ماه در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

 

 

 

Related News