ورکشاپ آموزشی «مدیریت رنگ در طراحی و پیش از چاپ» برگزار شد

کارگاه آموزشی «مدیریت رنگ در طراحی و پیش از چاپ» توسط اشکان شکوه فرد همزمان با دومین روز نمایشگاه آینده چاپ ایران برگزار شد.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، ورکشاپ آموزشی «مدیریت رنگ در طراحی و پیش از چاپ» عصر روز چهارشنبه ۲۱دی ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۷ همزمان با دومین روز نمایشگاه IFPEX برگزار شد.‌

اشکان شکوه فرد در این ورکشاپ آموزشی به طرح نکاتی کاربردی مدیریت رنگ در بخش طراحی و پیش از چاپ اشاره کرد و مدیریت رنگ را برای هر چاپخانه دار یک ضرورت دانست.

نمایشگاه آینده چاپ ایران تا روز جمعه ۲۳ دی ماه در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

Related News