ساعت کار نمایشگاه آینده چاپ ایران تا ۱۹ تمدید شد

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه «آینده چاپ ایران»، ساعت کار دو روز پایانی نمایشگاه IFPEX تا ساعت ۱۹ تمدید شد.

با توجه به استقبال بازدیدکنندگان و درخواست غرفه داران نمایشگاه آینده چاپ ایران، ساعت کار این رویداد در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۲ و ۲۳ دی ماه یکساعت تمدید شده است.
نمایشگاه آینده چاپ ایران تا ۲۳ دی ماه در مرکز نمایشگاهی ایران مال برپا است.

Related News